Nyhedsbrev│Ansættelsesret

article-image

Nyhedsbrev│Ansættelsesret

En funktionær har som hovedregel krav på forholdsmæssig andel af bonus ved fratræden │Ikke fradrag, når lønomkostninger ikke er lig med driftsomkostninger

Virksomheder aftaler ofte bonusordnin­ger med deres funktionærer. En bonusordning kan indeholde en bestemmelse om, at en medarbejder, for at få ret til bonusudbetaling, skal være ansat i en nærmere angivet periode.

Sådan en bestemmelse er som udgangspunkt uforenelig med funktionærloven. I en fratrædelsessituation kan en uklar bestemmelse om dette føre til uenighed og diskussion.

Proble­matikken er meget praktisk relevant og i denne uges nyhedsbrev omtaler vi en afgørelse fra Højesteret, der fastholder hidtidig praksis.

Læs endvidere om hvorfor lønomkostninger til medarbejdere ikke altid er fradragsberettigede.

Læs nyhedsbrev.