Nyhedsbrev Fast Ejendom │ Arealafvigelser ved den købte ejendom

article-image

Nyhedsbrev Fast Ejendom │ Arealafvigelser ved den købte ejendom

Arealafvigelser i forbindelse med en overdragelse af fast ejendom viser sig ofte at være problematiske.

I vurderingen af en ejendoms størrelse ses der oftest på det anførte areal i salgsopstillingen og overdragelsesaftalen, hvor arealet som regel er angivet i overensstemmelse med BBR-meddelelsen. Der er dog ingen garanti for, at BBR-meddelelsen er ajourført eller korrekt. Usikkerheden om det faktiske areal kan være problematisk, idet arealafvigelser kan have stor betydning for både sælger og køber. Udgør arealafvigelser en mangel og dermed en misligholdelse, kan det medføre ophævelse af aftalen, erstatning eller forholdsmæssigt afslag.

Læs mere om arealafvigelser i denne uges nyhedsbrev.