Invitation til seminar: Arbejdsskadeforsikringssager – domstolsprøvelse og erstatningsansvar

article-image

Invitation til seminar: Arbejdsskadeforsikringssager – domstolsprøvelse og erstatningsansvar

På seminaret vil advokat Ulrik Christrup redegøre for:

Domstolsprøvelse af Ankestyrelsens og Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser

• Hvilke spørgsmål prøver domstolene?

• Bevisførelse – hvordan vurderer domstolene bevisers vægt?

• Hvad skal der til, for at domstolene tilsidesætter en afgørelse?

• Har domstolsprøvelse opsættende virkning?

Erstatningsansvar for Ankestyrelsen og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring som følge af deres sagsbehandling

• Betingelserne for at kunne pålægge Ankestyrelsen og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring erstatningsansvar som følge af deres sagsbehandling

• Hvilke forhold i forbindelse med Ankestyrelsens og Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings sagsbehandling kan medføre erstatningsansvar for styrelserne?

• Retspraksis vedrørende erstatningsansvar for Ankestyrelsen og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, herunder Københavns Byrets dom af 20. september 2017.

Tid og sted
Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 14.30 til 16.30 hos Andersen Partners Advokatfirma, Jernbanegade 31 i Kolding

Tilmelding
Tilmelding kan ske til Christina Duus Arling på tlf. 7622 2290 eller pr. e-mail til cdp@andersen-partners.dk