Kursus: Internationale aftaler om levering og montering af maskiner

article-image

Kursus: Internationale aftaler om levering og montering af maskiner

Vi afholder kursus vedrørende internationale aftaler om levering og montering af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr.

Kurset henvender sig til salgs- og kontraktsansvarlige i virksomheder som beskæftiger sig med salg af maskiner og andet mekanisk udstyr og som anvender NL92/ NLM94, Orgalime S 2000/SE01 eller tilsvarende branchestandarder, som en del af deres kontrakt­grundlag.

På dagen vil advokat og ph.d. Lissi Andersen Roost give deltagerne værdifulde input om relevante bestemmelser i internationale aftaler om levering og montering af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr. På dagen vil der endvidere være rig mulighed for at netværke på tværs af brancher.

Kurset finder sted onsdag den 29. november i tidsrummet 08.30-14.00 på IBC Innovationsfabrikken i Kolding.

Tilmelding sker ved at sende en mail til event@andersen-partners.dk.

Tilmelding sker efter først til mølle-princippet med sidste frist for tilmelding den 22. november 2017.

Det er gratis at deltage, og Andersen Partners står for forplejning dagen igennem.

Læs mere her.