En voldsgiftsret har afsagt den første afgørelse om de såkaldte MgO-plader

article-image

En voldsgiftsret har afsagt den første afgørelse om de såkaldte MgO-plader

Nyhedsbrev │ Fast ejendom

En voldsgiftsret har afsagt den første afgørelse om de såkaldte MgO-plader.

Afgørelsen har været ventet af byggeriets parter, fordi den som den første tager stilling til, hvorvidt MgO-plader, der har været almindeligt anvendt i byggebranchen siden 2010, skal anses for uegnede, og hvem der i givet fald er ansvarlige herfor.

I den konkrete sag blev entreprenøren, der havde foreslået anvendelsen af MgO-plader, frifundet for bygherrens erstatningskrav, mens byggerådgiveren blev dømt for at have handlet ansvarspådragende.

Sagen, der på en række punkter er konkret begrundet, må forventes at få betydning for uafsluttede sager om ansvarsfordeling og forsikringsdækning.

Læs nyhedsbrev.