Nyhedsbrev │ Virksomhedsoverdragelse og medarbejderforpligtelser

article-image

Nyhedsbrev │ Virksomhedsoverdragelse og medarbejderforpligtelser

Ved overdragelse af en virksomhed indtræder erhververen af virksomheden i alle de rettigheder og forpligtelser, der er i forhold til virksomhedens medarbejdere på overdragelsestidspunktet. Det er ikke altid helt simpelt at vurdere, hvilke medarbejderforpligtelser der er på overdragelsestidspunktet.

Hvis man ikke er opmærksom på medarbejdernes vilkår og retsstilling i forbindelse med en virksom­hedsoverdragelse, kan man som køber nemt blive overrasket over, hvilke forpligtelser man overta­ger i forhold til medarbejdere i den overdragne virksomhed. Det sker ikke sjældent, at en erhver­ver uventet erfarer, at man hæfter for løn i opsi­gelsesperioder og godtgørelser for usaglige eller diskriminerende afskedigelser. Hæftelsen er oftest uproblematisk, hvis blot der er taget højde for det i forbindelse med erhvervelsen.

I dette nyhedsbrev omtaler vi en ny højesterets­dom og belyser nogle af de problemstillinger, der kan opstå i forhold til medarbejdere i virksom­hedsoverdragelser.