Skadelidtes eventuelle produktansvarskrav bortfaldet på grund af egen skyld

article-image

Skadelidtes eventuelle produktansvarskrav bortfaldet på grund af egen skyld

Nyhedsbrev │Erstatnings- og forsikringsret

To virksomheder, der i fællesskab ønskede at udvikle en maskine, skulle foretage et forsøg, hvor der skulle anvendes komponenter, som de hver især stillede til rådighed for at finde ud af, om de pågældende komponenter kunne anvendes i maskinen. Forsøget fandt sted hos den ene af de to virksomheder.

På dagen, hvor forsøget skulle finde sted, indtrådte der – før forsøget blev iværksat - en brand hos den virksomhed, hvor forsøget skulle finde sted. Branden opstod, da virksomheden havde tændt for forsøgsopstillingen, før den anden virksomhed kom til stede, og herefter undlod at overvåge den tændte forsøgsopstilling.

Først mere end halvandet år efter branden fremsatte den skadelidte virksomheds forsikringsselskab regreskrav over for den anden virksomhed.

Læs blandt andet mere om sagen i denne uges nyhedsbrev fra vores afdeling for erstatnings- og forsikringsret.

Læs nyhedsbrev.