Nyhedsbrev Selskabsret │Forslag til ændring af selskabsloven

article-image

Nyhedsbrev Selskabsret │Forslag til ændring af selskabsloven

Erhvervsstyrelsen sendte den 7. december 2017 et udkast til forslag om ændring af bl.a. selskabs­loven i høring. Høringsfristen udløb den 17. januar 2018, og den 14. marts 2018 blev der fremsat et skriftligt forslag til ændring af bl.a. selskabsloven. Ændringerne til loven forventes at træde i kraft den 1. juli 2018, hvis der er opbakning til det i Folketinget.

Lovforslaget indeholder bl.a. en ændring af mini­mumskapitalkravet for aktieselskaber, ændringer vedrørende registret over reelle ejere, mulighed for at omdanne virksomheder med begrænset an­svar til A/S’er og ændrede regler for apportindskud i iværksætterselskaber.

Læs mere om de foreslåede ændringer af selskabsloven i denne uges nyhedsbrev fra vores afdeling for selskabsret.