Brexit- Betydning for jeres varemærker og designs?

article-image

Brexit- Betydning for jeres varemærker og designs?

Nyhedsbrev Immaterialret │April 2018

Brexit nærmer sig med hastige skridt, og dermed bliver det også nødvendigt for mange at sikre, at de fortsat har den nødvendige beskyttelse af deres IP-rettigheder i EU og i Storbritannien.

Intet er afgjort, og alt er fortsat under forhandling. Status er dog, at EU i sit seneste udkast til udtræ­delsesaftalen har foreslået, at indehavere af EU-va­remærker og EU-designs skal kunne videreføre disse EU-rettigheder, så rettighederne også omfatter Storbritannien.

Læs mere herom i denne uges nyhedsbrev, hvor du også kan læse om Andersen Partners digitale platform til håndtering af varemærker, designs og domæner. Med platformen tilbyder vi vores klienter gratis elektronisk adgang til egne varemærker, designs og domæner som håndteres af Andersen Partners.

På den elektroniske platform er der bl.a. mulig­hed for på en let og overskuelig måde at:

• Søge og sortere i egne varemærker, designs og domæner

• Få overblik over datoer for ansøgninger, registreringer og kommende fornyelser

• Få status på verserende og afsluttede sager

• Se og uploade registreringsbeviser

• Tjekke afgørelser vedrørende egne varemærker, designs og domæner

• Udarbejde rapporter

Læs nyhedsbrev.