Vi søger to advokatsekretær-elever

article-image

Vi søger to advokatsekretær-elever

Andersen Partners har hovedkontor i Kolding, hvortil vi søger to sekretærelever. Vi er blandt de førende erhvervsrettede advokatkontorer i Syddanmark og kan med det tilbyde dig en elevplads i et hus, hvor der altid er stor aktivitet og mange spændende nye udfordringer.

Du vil gennem din uddannelse til advokatsekretær få kendskab til arbejdsgangene på et stort advokatkontor med ca. 100 kollegaer, og du vil komme til at arbejde såvel selvstændigt som i teams. Vi mener også, at vejen frem er, at du bliver rigtig god inden for et specifikt fagområde, og derfor søger vi to elever, der skal specialisere sig inden for hvert sit fagområde – insolvens- eller selskabsret.

Insolvens
Til vores afdeling for insolvens søger vi en sekretærelev, som skal indgå i de daglige opgaver, hvor du vil komme til at arbejde selvstændigt med mange forskellige opgaver fra tidspunktet, hvor en virksomhed går konkurs til endelig afslutning af konkursboet.

Arbejdet som advokatsekretærelev vil blive meget selvstændigt, hvilket er kendetegnet for en sekretær i vores team. Du vil altså komme til selv at have kontakt til banker, retter, kreditorer og medarbejdere mv. Derudover vil du i samarbejde med en jurist eller sagsbehandler lære at håndtere evt. salg af de aktiver, der er i konkursboet.

Du vil også komme til at arbejde selvstændigt med tal, da en del af arbejdet også vil omfatte inddrivelse af tilgodehavender, bogholderi mv. Derfor vil det være nødvendigt, at du har god talforståelse og kan arbejde i Excel.

Målet vil være, at du selvstændigt kan behandle små konkursboer.

Selskabsret
Til vores afdeling for selskabsret søger vi en advokatsekretærelev, der efter oplæring vil få en dagligdag med stor selvstændighed. Opgaverne vil ligge inden for det selskabsretlige, hvor du i samarbejde med jurist og/eller specialist/sagsbehandler vil arbejde med kontrakter, registrering af selskaber og selskabsændringer over for Erhvervsstyrelsen, selvstændig sagsbehandling af registreringssager mv. Du vil på sigt kunne få selvstændig kontakt med kunder, revisorer, banker og Erhvervsstyrelsen. Herudover kommer du til at arbejde med sagsadministration, journalisering og arkivering.

Den rette kandidat vil have lyst og evner til på langt sigt at blive sagsbehandler inden for selskabsret og med det kunne arbejde selvstændigt med juridiske problemstillinger som f.eks. selskabsoprettelser og selvstændig udarbejdelse af kontrakter. Vi søger derfor en elev med interesse for på sigt at lære mere om selskabsjura end det, den traditionelle advokatsekretæruddannelse giver.

Læs mere om stillingerne og upload din ansøgning her.