Selskabsret │Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier

article-image

Selskabsret │Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier

Folketinget har vedtaget en ændring i selskabsloven, som udvider selskabers muligheder for at benytte medarbejderaktier til at motivere, aflønne og dele ejerskabet af selskabet med medarbejderne.

Konkret indebærer lovforslaget, at grænsen for, hvor stor en andel af medarbejderes løn, der kan udbetales som medarbejderaktier til aktieindkomstbeskatning forhøjes fra 10% til 20% af lønnen.

Dog er det et krav, at 80% eller flere af virksomhedens ansatte tilbydes aktieløn under ordningen. Det vil sige, at det skal være en generel ordning, som kommer en stor del af selskabets ansatte til gode.

Virksomheder kan fortsat tilbyde udvalgte medarbejdere aktier, køberetter til aktier og tegningsretter til aktier uden indkomstbeskatning til en værdi svarende til maksimalt 10% af årslønnen.

Læs mere om de nye regler her.