Det nye AB-system: AB92, ABR89 og ABT93 erstattes med AB18, ABR18 og ABT18

article-image

Det nye AB-system: AB92, ABR89 og ABT93 erstattes med AB18, ABR18 og ABT18

Nyhedsbrev Fast Ejendom - Juli 2018

AB-systemet – de almindelige betingelser for bygge-og anlægsarbejder – har flere revisioner bag sig.

I marts 2015 blev der nedsat et udvalg, som skulle revidere byggeriets aftalevilkår. Udvalget har nu afgivet en betænkning med de nye aftalevilkår, som anbefales anvendt fra den 1. januar 2019, hvorefter AB92, ABR89 og ABT93 erstattes med AB18, ABR18 og ABT18.

Formålet med revisionen er at gøre AB-systemet tidssvarende og samtidig sikre et mere velfunge­rende, effektivt og gennemsigtigt aftalesystem, som bl.a. skal være internationalt genkendeligt og anvendeligt på alle entrepriseformer.

Læs mere om det nye AB-system i denne uges nyhedsbrev.