Andersen Partners Legatet. Hvor langt vil du drive dit juridiske talent?

article-image

Andersen Partners Legatet. Hvor langt vil du drive dit juridiske talent?

Vi har nu åbnet for ansøgninger til Andersen Partners Legatet. Sidste frist for ansøgning er den 1. oktober 2018.

Vi inviterer de ti mest kvalificerede ansøgere på legatmiddag med efterfølgende legatoverrækkelse på vores hovedkontor i Kolding.

Andersen Partners Legatet uddeles årligt til to jurastuderende, der udviser særligt juridisk talent, og som kan præstere på topniveau. Der uddeles to legater på hver 10.000 kroner.

Der uddeles støtte til forskellige formål, herunder specialeskrivning, studieophold i udlandet eller andet, som Andersen Partners' bedømmelsesudvalg vurderer vil understøtte udviklingen af netop dit juridiske talent.

Ansøgningskrav
For at komme i betragtning til legatet skal du være jurastuderende på minimum 3. år af bachelordelen ved et dansk universitet. Det er et krav, at du ikke er færdiguddannet kandidat på legatuddelingstidspunktet. Læs mere og ansøg om Andersen Partners Legatet her.