Databeskyttelsesforordningen - Behandling af personaleoplysninger

article-image

Databeskyttelsesforordningen - Behandling af personaleoplysninger

De nye databeskyttelsesregler stiller flere nye og generelt skærpede krav til virksomhederne, og arbejdsgiverne har nu endnu flere forpligtelser at leve op til.

Tilsynsmyndigheden i Danmark – Datatilsynet – har varslet udgivelse af en vejledning om behand­ling af personoplysninger i personaleadministra­tionen, men vejledningen lader vente på sig, og blandt andet derfor har vi i dette nyhedsbrev valgt at se nærmere på emnet.

I nyhedsbrevet omtaler vi nogle af de væsentlige begreber og regelgrundlaget samt illustrerer med nogle eksempler. Det anbefales at rekvirere og gennemgå Datatilsy­nets vejledning, når den foreligger, for at sikre at ens personaleadministration er compliant.

Læs nyhedsbrev.