Gun-jumping │ Hvornår er en fusion gennemført?

article-image

Gun-jumping │ Hvornår er en fusion gennemført?

EU-Kommissionen har for nyligt offentliggjort sin afgørelse af 24. april 2018, hvor telekommunika­tionsvirksomheden Altice blev pålagt en bøde på 124,5 mio. euro. Det er den hidtil største bøde, som EU-Kommissionen har udstedt for overtrædelse af forbuddet mod at gennemføre en anmeldelsesplig­tig fusion, før den er godkendt - populært kaldet ”gun-jumping”.

I denne uges nyhedsbrev sættes fokus på fusionskontrol med særlig fokus på rækkevidden af forbuddet mod at gennemføre en anmeldelsespligtig fusion før der foreligger en endelig godkendelse fra den relevante konkurrencemyndighed.