Ny principiel afgørelse om MgO-plader

article-image

Ny principiel afgørelse om MgO-plader

Magnesiumoxid-plader, de såkaldte MgO-plader, har været alment anvendt som vindspærre i byggebranchen frem til 2015. Pladerne har vist sig at være uegnede, hvorfor det i nogen henseender har været nødvendig at udskifte pladerne samt tilhørende materiel. En bekostelig affære. Kontraktparterne står derfor tilbage med spørgsmålet om, hvem der må bære ansvaret for de følgeskader og meromkostninger, som anvendelsen af pladerne har medført. 

Sidste år afsagde Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg en kendelse om, hvem der måtte bære ansvaret for valget af anvendelse af MgO-pladerne. Nævnet kom i den konkrete sag frem til, at byggerådgiveren havde handlet ansvarspådragende og frifandt entreprenøren for bygherrens krav om erstatning.

Nævnet har netop afsagt en ny kendelse, hvor de, i modsætning til ovenstående sag, er kommet frem til, at entreprenøren må bære det fulde ansvar for anvendelsen af MgO-pladerne. Læs nærmere i denne uges nyhedsbrev, hvor vi vil omtale baggrunden for kendelsen og komme nærmere ind på, hvilke konsekvenser den vil have fremadrettet.