Nyhedsbrev om produktansvar og forvaltningsretlig genoptagelse af arbejdsskadesager

article-image

Nyhedsbrev om produktansvar og forvaltningsretlig genoptagelse af arbejdsskadesager

I dette nyhedsbrev kan du læse om en dom fra Østre Landsret om manglende erstatningsansvar for en brandskade og om to afgørelser fra Ankestyrelsen, der har genoptaget sine tidligere afgørelser på forvaltningsretligt grundlag.