Lempelse af fondsloven er trådt i kraft

article-image

Lempelse af fondsloven er trådt i kraft

En lempelse af fondsloven trådte 1. februar i kraft, således at ikke-erhvervsdrivende fonde nu har nemmere ved at uddele gaver og arv. Fremover skal arv og gaver der tilfalder fonden som udgangspunkt ikke længere tilgå fondens bundne midler – derimod er udgangspunktet nu, at fondens bestyrelse kan beslutte om de aktiver der tilgår som gave eller arv, skal anvendes til uddeling inden for fondens formål. Læs nyhedsbrevet her.