Lovændring udvider lønmodtagerens adgang til udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond

article-image

Lovændring udvider lønmodtagerens adgang til udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond

I dette nyhedsbrev erfarer du mere om vedtagelsen af en ny lovændring, som udvider lønmodtagerens adgang til udbetaling af manglende løntilgodehavender fra Lønmodtagernes Garantifond. Lovændringen medfører, at lønmodtagere fremover i særlige tilfælde kan ”overdrage” deres krav til Lønmodtagernes Garantifond i sager, hvor der er tvivl om, hvorvidt en virksomhedsoverdragelse i forbindelse med en konkurs har fundet sted. Nyhedsbrevet belyser endvidere en Højesteretsafgørelse fra februar 2019 omhandlende tilbageholdsrettens prioritetsstilling overfor panthavere.