Nyheder, afgørelser og særlige problemstillinger

article-image

Nyheder, afgørelser og særlige problemstillinger

Nyhedsbrevet orienterer om et nyt EU-direktiv vedrørende forebyggende rekonstruktion af nødlidende virksomheder samt om en ny højesteretsdom vedrørende bortfald af kreditorbeskyttelse ved udlån af kreditorbeskyttede midler. Læs nyhedsbrevet her.