Højesteret: Hemmelig lydoptagelse var ikke bortvisningsgrund

article-image

Højesteret: Hemmelig lydoptagelse var ikke bortvisningsgrund

Ny principiel dom fra Højesteret kaster nyt lys over, hvornår en lydoptagelse kan udgøre væsentlig misligholdelse af et ansættelsesforhold og dermed begrunde bortvisning eller opsigelse.

I den konkrete sag fandt Højesteret, at arbejdsgiveren var uberettiget til at bortvise medarbejderen. En episode, hvor medarbejderen havde kastet med en computermus, fandtes ikke så grov, at arbejdsgiveren kunne bortvise eller opsige medarbejderen.

Heller ikke det forhold, at medarbejderen havde lydoptaget et møde, som arbejdsgiveren, nogle kollegaer og medarbejderen selv deltog i, fandtes at kunne føre til bortvisning eller opsigelse. Højesteret fandt nemlig, at medarbejderen i den konkrete sag havde haft saglige og tilstrækkeligt tungtvejende grunde til at foretage den skjulte lydoptagelse.

Læs nyhedsbrevet her.