Afskaffelse af iværksætterselskabet (IVS)

article-image

Afskaffelse af iværksætterselskabet (IVS)

I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på en lov, der trådte i kraft den 15. april 2019. Loven vedrører afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital. Nye iværksætterselskaber vil ikke længere kunne oprettes, og de eksisterende iværksætterselskaber skal opløses eller omregistreres inden 2 år fra lovens ikrafttræden. Læs nyhedsbrevet her.