Ændringer i VE-loven kan få stor betydning for din virksomheds etablering af VE-anlæg

article-image

Ændringer i VE-loven kan få stor betydning for din virksomheds etablering af VE-anlæg

Energistyrelsen har sendt et udkast til et lovforslag i høring, som indeholder en række ændringer af VE-loven, der vil få betydning for opstillere af vedvarende energianlæg, som f.eks. vindmøller og solcelleanlæg.

Dette nyhedsbrev vil kaste et lys over nogle af de ændringer, som udkastet til lovforslaget indeholder, herunder ophævelsen af køberetsordningen, oprettelsen af VE-bonus-, salgsoptions- og grøn pulje-ordningen samt den reviderede værditabsordning.

Læs nyhedsbrevet her.