Spar penge i skat - klag over ejendomsvurderingen for 2012 inden 1. juli 2013

article-image

Spar penge i skat - klag over ejendomsvurderingen for 2012 inden 1. juli 2013

Gennem de seneste år er ejendomspriserne faldet. Prisfaldet ses også i ejendomsvurderingerne, og det er derfor vigtigt at få tjekket disse, da vurderingerne danner grundlag for hvad der skal betales i ejendomsskat. SKAT har i løbet af foråret fremsendt ejendomsvurderingen for erhvervsejendomme pr. 1. oktober 2012. Klagefristen for disse ejendomme udløber den 1. juli 2013.

Andersen Partners har betydelig erfaring med at gennemgå SKAT’s ejendomsvurderinger med henblik på ved påklage at nedbringe ejendomsskatterne.

Andersen Partners tilbyder en gratis gennemgang af ejendomsvurderingen, og vurderer, hvorvidt ejendomsvurderingen er korrekt på baggrund af de oplysninger vi modtager.

Hvis vi vurderer, at der er grundlag for en nedsættelse af den offentlige ejendomsvurdering, udarbejder vi - efter forudgående aftale om vores honorar – herefter en klage over ejendomsvurderingen til SKAT.

Hvis du/I ønsker at tage imod tilbuddet, skal du/I fremsende ejendomsvurderingen sammen med en beskrivelse af, hvad ejendommen bruges til i det daglige. Hvis du/I er lejer, men skal betale ejendomsskatterne i henhold til lejekontrakten, kan du også være berettiget til at klage. I den situation skal du/I bede udlejer fremsende en kopi af ejendomsvurderingen.

Materialet med kontaktinformation kan fremsendes til advokat Jacob Fabritius de Tengnagel, jft@andersen-partners.dk, eller advokatfuldmægtig Bjarke Windeløv Graae, bwg@andersen-partners.dk, der herefter vil tage kontakt til dig/jer med vores vurdering af grundlag for påklage til SKAT.