Pressemeddelelse - Ny partner hos Andersen Partners

article-image

Pressemeddelelse - Ny partner hos Andersen Partners

Advokat Claus Guldager er den 1. januar 2014 indtrådt i partnerkredsen i Andersen Partners Advokatfirma, og vil fremover arbejde med udgangspunkt fra kontoret i Kolding.

Claus Guldager bliver fremover en del af et moderne og stærkt advokatfirma, der leverer juridisk rådgivning af høj kvalitet inden for alle juridiske områder. Andersen Partners er etableret af en erfaren partnerkreds med en fælles ambition om at drive et moderne, kommercielt og internationalt orienteret advokatfirma med fokus på klienternes behov og medarbejdernes udvikling. Andersen Partners har hovedsæde i Kolding og desuden kontorer i København og Hamborg. Advokatfirmaet har cirka 100 medarbejdere, hvoraf halvdelen er yngre, talentfulde jurister.

"Vi er meget glade for at kunne byde en markant profil som Claus Guldager velkommen i Andersen Partners. Claus passer rigtig godt ind i virksomheden, fordi han er den erfarne og professionelle erhvervsadvokat, han er. Vi er en moderne advokatvirksomhed, der tager udgangspunkt i vores klienters behov. De løsninger, vi leverer, skal skabe reel værdi for vores klienters forretning, og derfor har vi altid fokus på faglighed, kvalitet, tilgængelighed og et højt serviceniveau. Andersen Partners tilgang til vores forretning matcher de værdier og den høje faglighed og professionalisme, der også kendetegner Claus Guldager og hans juridiske rådgivning", siger partner og bestyrelsesformand, Michael R. Skovgaard.

Advokat Claus Guldager har i sit virke som advokat altid haft fokus på at rådgive løsningsorienteret og værdiskabende, og helst på grundlag af et indgående kendskab til klientens forhold og virksomhed. Claus lægger stor vægt på at opbygge og fastholde tætte, tillidsfulde og langvarige klientrelationer.

"Udover at være en yderst engageret og kompetent erhvervsadvokat, har Claus Guldager et godt og veludbygget netværk, som kan styrke Andersen Partners. Vi er det førende advokatfirma i Syd- og Sønderjyllandog med Claus Guldagers indtræden i partnerkredsen bliver vi endnu stærkere på markedet. Vi vil sammen med Claus kunne positionere os yderligere og udbygge vores forretning, særligt i det syd- og sønderjyske", fortsætter Michael R. Skovgaard.

Claus er formand for Sønderjysk Elitesport A/S og for Sønderjyske Fodbold Holding A/S. Desuden er han medlem af bestyrelsen for Fonden til fremme af elitesport og kultur i Sønderjylland og af bestyrelsen for Sønderjysk Udviklingssamarbejde A/S.

Desuden er han medlem af bestyrelsen for Fonden til fremme af elitesport og kultur i Sønderjylland og af bestyrelsen for Sønderjysk Udviklingssamarbejde A/S.

Claus Guldager har i en årrække beklædt en række tillidsposter i advokatverdenen. I perioden fra 2007 til 2013 var han – valgt af advokaterne i Sønderborg, Esbjerg og Kolding retskredse - formand for kredsbestyrelsen i 5. kreds. Siden sommeren 2013 har han – valgt af de samme advokater - været medlem af Advokatsamfundets bestyrelse, Advokatrådet.

"Claus Guldager besidder med sine 47 år modenhed, stor faglighed og professionalisme og vi ser frem til, at han fremover skal være med til at udvikle Andersen Partners og supplere os i vores daglige arbejde som betroede, strategiske og juridiske rådgivere", slutter Michael R. Skovgaard.

• Advokat Claus Guldager beskæftiger sig med generel virksomheds rådgivning med hovedvægten på kontraktforhold, selskabsret samt etablering og overdragelse af virksomheder. Han har herunder omfattende erfaring med rådgivning af virksomheders øverste ledelsesorganer, ligesom han i en årrække har deltaget i bestyrelsesarbejde. Claus rådgiver endvidere om forhold vedrørende fast ejendom, herunder overdragelse, leje- og entrepriseret.

• Som særlige specialeområder rådgiver Claus om ansættelses- og arbejdsretlige forhold og agent- og eneforhandlerforhold.

• Claus underviser på advokatuddannelsen og han fungerer som censor ved den obligatoriske retssagsprøve. Han er medlem af Justitsministeriets kursusudvalg og af Advokatrådets uddannelses– og procesretsudvalg.

• Claus fik møderet for landsretterne og Sø- og Handelsretten i 1999 og for Højesteret i 2005. Han blev certificeret bestyrelsesadvokat i 2011 og mediatoradvokat i 2005.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til Claus Guldager eller Hans-Christian Ohrt.