Invitation til seminar

article-image

Invitation til seminar

Offentlige myndigheders erstatningsansvar og behandling af arbejdsskadesager

På seminaret vil advokat Ulrik Christrup redegøre for offentlige myndigheders erstatningsansvar, herunder

• Den seneste retspraksis vedrørende offentlige myndigheders erstatningsansvar

• Prioriteringers betydning for offentlige myndigheders erstatningsansvar

• Offentlige myndigheders erstatningsansvar for utilstrækkelige serviceydelserBehandling af arbejdsskadesager, herunder

• Anerkendelse af arbejdsskader

• Udmåling af erstatning og godtgørelse

• Klage over Arbejdsskadestyrelsens afgørelser til Ankestyrelsen

• Domstolsprøvelse af Ankestyrelsens afgørelser

• Forvaltningsretlig genoptagelse af afgørelser om anerkendelse af arbejdsskader og udmåling af erstatning og godtgørelse

• Muligheder for at få indflydelse på sagsbehandlingen hos Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen

 

Tid og sted

Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.00 til 16.30 hos
Andersen Partners Advokatfirma, Jernbanegade 31, 6000 Kolding

 

Fredag den 4. april 2014 kl. 14.00 - 16.30 hos
Andersen Partners Advokatfirma, Havnegade 39, 1058 København K

 

Tilmelding

Tilmelding kan ske til Christina Duus Paulsen på tlf. 7622 2290
eller pr. e-mail til cdp@andersen-partners.dk.