Betingelser for besøg på www.andersen-partners.dk

Betingelser for besøg på www.andersen-partners.dk

Denne hjemmeside ejes og drives af

Andersen Partners Advokatpartnerselskab
CVR-nr. 34 71 78 50
Jernbanegade 31
6000 Kolding
Telefon 76 22 22 22
Telefax 76 22 22 23
Mail mail@andersen-partners.dk              
(herefter "Andersen Partners", ”vi” og/eller ”os”)

Betingelser for besøg på Andersen Partners’ hjemmeside (www.andersen-partners.dk)

Nedenstående betingelser gælder for dit besøg på Andersen Partners’ hjemmeside (herefter ”Hjemmesiden”).

Hvis du ikke kan acceptere betingelserne for dit besøg, beder vi dig om at forlade Hjemmesiden.

Behandling af personoplysninger

Vi har en ekstern privatlivspolitik. I den har vi beskrevet, hvordan vi behandler personoplysninger i Andersen Partners.

Ansvarsfraskrivelse

Andersen Partners anvender Hjemmesiden til at profilere virksomheden og til markedsføring.

Hjemmesiden anvendes også til oplysningsvirksomhed. I den sammenhæng garanterer vi ikke, at indholdet er fuldstændigt, korrekt eller udtryk for gældende ret, men vi garanterer, at vi gør vores bedste for at sikre, at det er det.

Andersen Partners garanterer ikke, at Hjemmesiden ikke indeholder orm, virus eller lignende skadelige programmer, men vi gør vores bedste for at undgå, at Hjemmesiden indeholder den slags.

Andersen Partners fraskriver sig ethvert ansvar for tab som følge af skadelige programmer, som er modtaget i forbindelse med besøg på Hjemmesiden eller via filer, som downloades fra Hjemmesiden.

Indholdet på Hjemmesiden er ikke tænkt som - og kan ikke erstatte - juridisk rådgivning.

Immaterielle rettigheder

Hjemmesiden indeholder tekst, billeder og andet materiale, der er beskyttet af lov om ophavsret og andre immaterialretlige regler. Du må således ikke anvende det beskyttede materiale uden accept fra Andersen Partners.

Links

Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider produceret af tredjemand – f.eks. til www.advokatsamfundet.dk. Sådanne hjemmesider har Andersen Partners ikke kontrol over.

Du må linke til Hjemmesidens forside, hvis du gør det loyalt.

Advokatregulering

Andersen Partners og advokaterne i Andersen Partners er underlagt reglerne i retsplejeloven og de advokatetiske regler.

De regler, der gælder for advokaters virke, kan du finde på www.advokatsamfundet.dk

Lovvalg og værneting

Dansk ret gælder for brugen af denne Hjemmeside, og tvister, der udspringer af eller vedrører Hjemmesiden, skal behandles af de danske domstole.