Pressemeddelelse - Advokat og partner Niels Bo Andersen fylder 60 år

article-image

Pressemeddelelse - Advokat og partner Niels Bo Andersen fylder 60 år

Niels Bo Andersen, advokat og partner i advokatfirmaet Andersen Partners, er navnefadder til den voksende advokatvirksomhed med hovedkontor i Kolding. Virksomheden beskæftiger omkring100 medarbejdere. Niels Bo Andersen fylder 60 år den 9. november 2014

I en årrække stod der LETT på visitkortet, når advokat Niels Bo Andersen rådgav kunderne om f.eks. virksomhedsoverdragelser og fusioner. I 2012 gennemførte Niels Bo Andersen og hans partnerkolleger en virksomhedsspaltning på egen hjemmebane, så den syddanske del af LETT blev løftet ud og omdannet til Andersen Partners. Niels Bo Andersens navn blev en naturlig del af virksomhedsnavnet – advokat og firma hører sammen.

I 2014 er der mere travlt end nogensinde før for de omkring 100 medarbejdere.
Advokatfirmaet betjener kunder i ind- og udland fra kontorerne i Kolding, København og Hamborg.

Solid baggrund
Niels Bo Andersen har mange års erfaring som sparringspartner og juridisk rådgiver for erhvervslivet og beskæftiger sig ikke mindst med virksomhedsoverdragelser, fusioner, selskabsret, børsret og skatteret. Bl.a. har han medvirket ved salget af LM Glasfiber A/S, Elsam A/S og AH Industries A/S. Niels Bo Andersen beklæder en række bestyrelsesposter i såvel virksomheder som fonde. Desuden er han svensk konsul for Vejle, Fredericia og Kolding Kommuner. 

Han er også et kendt ansigt i retssalene – både når han fører sager og når han fungerer som voldgiftsdommer. Ofte indtager han rollen som dirigent på generalforsamlinger, landsmøder og i andre større fora. Han holder kompetencerne ved lige og underviser i juridiske emner for eksempelvis Domstolsstyrelsen og Danske Advokater.

Baggrunden er en uddannelse som jurist fra Københavns Universitet i 1979. Siden fulgte knap fire år hos Kammeradvokaten. Herefter mange år som advokat og partner ved advokatfirmaet Houe, Engel & Nielsen (senere LETT Advokatfirma).
I 1993 supplerede han med en uddannelse fra Harvard Business School for at styrke den forretningsmæssige indsigt. I 2004 blev han partner i LETT Advokatfirma og siden udgangen af 2012 partner i Andersen Partners.

Det handler om resultater
Niels Bo Andersen er kendt og anerkendt for sin evne til at skabe resultater. Fagligheden og erfaringen bliver kombineret med evnen til at skabe en god stemning – selv i forhandlinger, som ellers kan synes vanskelige. Som en af forretningsforbindelserne gennem mange år bemærker: ’Det er svært at blive vred på Niels Bo’. Fundamentet er desuden mange års erfaring, en solid forretningsforståelse og et godt overblik.

Fritiden 
Mange af døgnets vågne timer bliver brugt på arbejdet, men der bliver også tid til familien og vennerne samt det store netværk. Han spiller bridge, står på ski, sejler om sommeren, går på jagt eller danser Les Lanciers. Faktisk dannede han for år tilbage foreningen KALK (Konsulinde Andersens Lanciers Klub). Her øver Niels Bo Andersen og de øvrige medlemmer dansen i muntert lag. En gang om året er der afdansningsbal – også kaldet afkalkning.

Der holdes reception i forbindelse med Niels Bo Andersens 60-års fødselsdag:
Fredag den 7. november 2014 fra kl. 14.00 hos Andersen Partners, Jernbanegade 31 i Kolding.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Rikke Jakobsen på 26 25 96 93.