Ejerregister er nu klar

article-image

Ejerregister er nu klar

Fra den 15. december 2014 skal ejerforholdene (ejere over 5 %) i eksisterende og nye danske selskaber (alle A/S, ApS, P/S og IVS) registreres i et online ejerregister hos Erhvervsstyrelsen

Reglerne om ejerregister blev indført med den nye selskabslov, der blev vedtaget 2009, men Erhvervsstyrelsen er it-mæssigt altså først klar til at modtage registreringerne pr. den 15. december. Åbningen af ejerregisteret er dog betinget af, at den ændring af selskabsloven, der behandles i Folketinget nu, træder i kraft inden da.

Indberetning af oplysningerne til ejerregisteret skal tage udgangspunkt i selskabets ejerbog, som alle selskaber skal føre, og der er givet en frist til registrering af eksisterende selskabers ejeroplysninger til den 15. juni 2015, hvor ejerregisteret åbner for offentligheden. Selskaber, der stiftes fra og med den 15. december 2014, har dog kun 14 dages registreringsfrist.

Gratis servicetjek
Har dit selskab en ejerbog (tidligere også benævnt aktiebog/aktiefortegnelse/anpartshaverfortegnelse), men er du i tvivl om, om den er ajour og lever op til nugældende lovregler, tilbyder Andersen Partners et gratis servicetjek.
Send selskabets/selskabernes ejerbog til ahv@andersen-partners.dk tillige med vedtægterne samt oplysning om evt. ejeraftale og pantsætning, så giver vi dig en hurtig tilbagemelding.
 

Vi har ingen ejerbog – hvad gør vi?
Der vil være selskaber, hvor ejerbogen f.eks. er bortkommet. Send os selskabets/selskabernes CVR-nr., evt. en koncernoversigt, vedtægter, oplysning om nuværende ejere, evt. ejeraftale og pantsætning til ahv@andersen-partners.dk, hvorefter vi vil vende tilbage med et uforpligtende tilbud på en rekonstruktion af ejerbogen/ejerbøgerne.

Vi vil gerne være fri for ejerregisteradministrationen – hvad gør vi?
Også her kan Andersen Partners træde til – som ejerbogsfører. Denne funktion indebærer, at Andersen Partners overtager selskabets forpligtelse til at føre og ajourføre ejerbogen såvel som forpligtelsen til at indberette til ejerregisteret. Er du interesseret i at høre mere om denne løsning, så giv os et kald eller send os samme oplysninger som nævnt ovenfor om selskabet/selskaberne, hvorefter vi kontakter dig, gerne med et uforpligtende tilbud.

Andersen Partners vil i et kommende nyhedsbrev redegøre mere detaljeret om ejerregisteret.

Yderligere oplysninger hos Jon Stefansson og Anne Harting Vindt.