Andersen Partners Legatet

article-image

Andersen Partners Legatet

10.000 kr. til udvikling af dit juridiske talent

Andersen Partners Legatet har til formål at yde økonomisk støtte til jurastuderende, der udviser særligt talent, og som kan præstere på topniveau.

Der uddeles støtte til forskellige formål, herunder specialeskrivning, studieophold i udlandet eller andet, som Andersen Partners' bedømmelsesudvalg vurderer vil  understøtte udviklingen af netop dit juridiske talent.

For at komme i betragtning til legatet skal du være jurastuderende på kandidatniveau ved et dansk universitet.

Læs mere om Andersen Partners Legatet og hent ansøgningsskema her.