Morgenmøde: Ny lov om ansættelsesklausuler.

article-image

Morgenmøde: Ny lov om ansættelsesklausuler.

Andersen Partners og Business Kolding inviterer til morgenmøde omkring den nye lov om ansættelsesklausuler.

Den 1. januar 2016 trådte ansættelsesklausulloven i kraft og regulerer fra den dato alle lønmodtageres nye konkurrence- og kundeklausuler, ligesom den forbyder nye jobklausuler.

Lov om ansættelsesklausuler indeholder en samlet regulering af job-, konkurrence- og kundeklausuler, samt kombinerede klausuler for alle lønmodtagere.

Nugældende regler om konkurrence- og kundeklausuler i funktionærloven (§§ 18 og 18a), aftalelovens § 38 og jobklausulloven ophæves.

Loven, der er vedtaget i Folketinget den 10. december 2015, vil gælde for alle af de af loven omfattede ansættelsesklausuler, som indgås efter lovens ikrafttræden den 1. januar 2016. Den nuværende regulering af kunde- og konkurrenceklausuler gælder primært for funktionærer.

Morgenmødet afholdes fredag den 5. februar 2016 kl. 8.00-9.30 hos Business Kolding.
Tilmeld dig arrangementet her.

Program

Velkomst
ved Business Kolding

Lov om ansættelsesklausuler
ved Claus Guldager, Andersen Partners

  • Jobklausuler
  • Konkurrenceklausuler – kundeklausuler - kombinerede klausuler
  • Kompensation
  • Reglerne for opsigelser
  • Overgangsregler

Andre erhvervsbegrænsende regler:

  • Markedsføringslovens § 1 og 19
  • Loyalitetsforpligtelsen under og efter ansættelsesforholdets afslutning