Nyhedsbrev - Erstatnings- og forsikringsret

article-image

Nyhedsbrev - Erstatnings- og forsikringsret

​I seneste udgave af nyhedsbrevet for erstatnings- og forsikringsret kan du læse om en dom, hvor en skadelidts erstatnings- og godtgørelseskrav var forældet, selvom den skadelidte forud for retssagen havde anlagt et anerkendelsessøgsmål mod skadevolderen.

Endvidere kan du læse om en dom, hvor Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen blev pålagt at genoptage en arbejdsskadesag med hensyn til spørgsmålet om, hvem der var sikringspligtig arbejdsgiver i forbindelse med en arbejdsskade.

Læs nyhedsbrevet her.