Kursus: Ansættelsesret i Tyskland

article-image

Kursus: Ansættelsesret i Tyskland

Forkerte ansættelser kan i Tyskland blive en kostbar affære. Derudover kan ’forkert’ forståelse af ansættelsesret føre til konflikter og misforståelser med virksomhedens tyske medarbejdere. Kender du reglerne og lovgivningen, kan du undgå faldgruber før, under og efter et ansættelsesforhold.

Kurset henvender sig til jurister, HR-chefer & direktørergiver og giver en dybdegående indsigt i: 

  • Ansættelse af ”konsulenter”
  • Lovvalg
  • Forskel mellem direktørforhold og funktionærforhold
  • Arbejdstid, ferie, sygdom og barsel
  • Afskedigelse og fratrædelsesgodtgørelser
  • Tidsbegrænsede ansættelsesaftaler
  • Konkurrenceklausuler
  • Rettigheder om medbestemmelse
  • Ansættelsesretslige konsekvenser ved virksomhedsoverdragelse

Der vil være tid til konkrete spørgsmål fra netop din virksomhed samt sparring og erfaringsudveksling. Indsender du konkrete cases eller spørgsmål inden kurset, vil der være mulighed for at drøfte dine udfordringer.

Udbytte
Du får en grundig introduktion over tysk ansættelsesret. Emnerne formidles i øjenhøjde og tager udgangspunkt i de væsentlige forskelle mellem de danske og tyske regler. Du bliver i stand til at klare daglige ansættelsesretlige udfordringer.

Målgruppe
Kurset henvender sig til direktører, personalejurister, HR- og regnskabsmedarbejdere med ansvar for ansatte i Tyskland.

Oplægsholder
Patrick Mader, Rechtsanwalt & Partner, Andersen Partners Advokatfirma

Pris
1.500 kr. ekskl. moms. Medlemmer af Dansk-Tysk Handelskammer får 15% rabat.

Tilmelding
Tilmelding sker via Dansk-Tysk Handelskammer.

NB: Der er begrænset antal pladser og fristen for tilmelding er den 31. maj 2016.