Fast Ejendom: nye vedligeholdelseskrav til udlejere

article-image

Fast Ejendom: nye vedligeholdelseskrav til udlejere

Husk fristen for 10-årige vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme.

Senest den 1. juli 2016 skal udlejere af private udlejningsejendomme have udarbejdet vedligeholdelsesplaner. Det følger af de nye regler om udlejers pligt til at udarbejde de såkaldte ”rullende 10-årige vedligeholdelsesplaner”, der trådte i kraft den 1. juli 2015. Konsekvensen af manglende overholdelse af fristen er, at udlejere ikke kan være sikre på at kunne opkræve beløb til udvendig vedligeholdelse hos lejerne.

Læs seneste udgave af nyhedsbrevet for fast ejendom her.