Nyt fra vores afdeling for erstatnings- og forsikringsret

article-image

Nyt fra vores afdeling for erstatnings- og forsikringsret

I denne uges nyhedsbrev kan du blandt andet læse om en dom fra Retten i Kolding, hvor en medarbejder i en virksomhed havde anlagt retssag mod sin arbejdsgiver med krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte som følge af en hændelse, hvor han fik ryggener i forbindelse med en løfteopgave.

Læs nyhedsbrevet  her.