Markedsføringslovsudvalgets udkast til en ny markedsføringslov

article-image

Markedsføringslovsudvalgets udkast til en ny markedsføringslov

I denne uges nyhedsbrev kan du læse om Markedsføringslovsudvalgets udkast til en ny markedsføringslov, som efter en høring forventes at træde i kraft den 1. juli 2017.

Udkastet er udarbejdet af et sammensat udvalg på 15 personer, der fik til opgave at foretage et gen­nemgribende eftersyn af den nuværende markeds­føringslov.

Baggrunden for revideringen af markedsføringslo­ven er, at den nuværende markedsføringslov skal bringes i overensstemmelse med den gældende EU-lovgivning på området.

Siden den sidste store revidering i 2005 har loven været igennem en række små ændringer, hvor der har været fokus på implementering af EU-reglerne, men ikke integrering med de allerede eksisterende regler.

Dette har resulteret i, at den nuværende mar­kedsføringslov har en række overlapninger og ikke fremstår som en sammenhængende og forståelig lov.

Udvalgets udkast til den nye markedsføringslov forsøger at rette op på dette og skabe en mere sam­menhængende og overskuelig lov.

Læs nyhedsbrevet fra vores afdeling for immaterialret her.