Nyt fra vores afdeling for insolvensret

article-image

Nyt fra vores afdeling for insolvensret

I forbindelse med varetagelse af et konkursbo er det ikke usædvanligt, at der konstateres forhold, som giver kurator anledning til, på vegne af kon­kursboet, at anlægge retssag i form af eksempelvis en omstødelses- eller erstatningsansvarssag. I denne uges nyhedsbrev kan du læse nærmere om kurators ansvar ved førelse af retssager. Læs også om ny praksis vedrørende tvangsopløsninger af selskaber samt en ny principiel højesteretsdom om SKATs modregning.

Læs nyhedsbrevet her.