Seminar: Hvad er vigtigt, når danske virksomheder driver e-handel i Tyskland?

article-image

Seminar: Hvad er vigtigt, når danske virksomheder driver e-handel i Tyskland?

Tilmeld dig vores gratis arrangement i Kolding og få indblik i andre virksomheders erfaringer med e-handel på det tyske marked.

Tyskland er fortsat Danmarks største og vigtigste eksportmarked i Europa. Det tyske marked åbner mange muligheder for danske virksomheder, men kan også være forbundet med visse risici, især når det drejer sig om e-handel.

I Danmark er der mange myter om, hvordan man driver forretning syd for grænsen. Derfor er det vigtigt at være forberedt, inden man som virksom­hed bevæger sig over grænsen og ind på det tyske marked, og i den forbindelse er kendskabet til mar­kedet, kulturen og de retlige og skattemæssige regler altafgørende.

På den baggrund har Andersen Partners og Dantax sammen­sat et spændende arrangement med en række inspirerende oplæg, som giver dig værdifulde og re­levante input om de rammebetingelser, der gælder i Tyskland i forhold til e-handel.

På dagen vil der endvidere være mulighed for én-til-én sparring med oplægsholderne.

Arrangementet afholdes den 7. marts 2017 i Kolding.

Læs mere om program­met for arrangementet, oplægsholderne, tilmel­ding samt hvordan du booker én-til-én sparring med oplægsholderne her.

Vi glæder os til at se jer!