Nyt fra vores afdeling for ansættelsesret: Kan du tælle til 120?

article-image

Nyt fra vores afdeling for ansættelsesret: Kan du tælle til 120?

I denne uges nyhedsbrev sættes fokus på funktionærlovens regel om forkortet opsigelsesvarsel i forbindelse med en funktionærs længerevarende sygefravær. Det forkortede opsigelsesvarsel forudsætter, at funktionæren har haft 120 sygedage inden for det seneste år. Højesteret skal i en aktuel sag tage stilling til, hvordan delvist sygefravær skal optælles i relation til reglen om forkortet opsigelsesvarsel.

Læs denne uges nyhedsbrev fra vores afdeling for ansættelsesret her.