Nyhedsbrev: Fragtførerens ansvar for bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af godset.

article-image

Nyhedsbrev: Fragtførerens ansvar for bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af godset.

Nyhedsbrev Trade & Transport
Ifølge den danske CMR-lov kan fragtføreren ikke befri sig for ansvar for bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af godset opstået under landevejstransporten ved at påberåbe sig mangler ved det køretøj, som han benyttede til befordringen, eller fejl eller forsømmelse begået af den, af hvem han måtte have lejet køretøjet eller dennes folk.

Hidtil har det været omtvistet, om bestemmelsen fandt anvendelse i tilfælde, hvor køretøjet både i mekanisk og elektrisk henseende var i perfekt stand, men hvor det viser sig at være uegnet til den konkrete transport. En ny dom afsagt af den svenske Højesteret tager stilling hertil.

Læs mere om afgørelsen i denne udgave af Trade & Transport.