Erhvervsansvar, produktansvar og professionsansvar samt forsikringsdækning herfor.

article-image

Erhvervsansvar, produktansvar og professionsansvar samt forsikringsdækning herfor.

Gå-hjem-møde │ Onsdag den 29. marts 2017 kl. 14.00-16.00

Andersen Partners inviterer til gå-hjem-møde hvor partner Ulrik Christrup vil redegøre for det erhvervsansvar, produktansvar og professi­onsansvar, som erhvervsvirksomheder kan pådrage sig.

Endvidere vil Ulrik Christrup redegøre for problem­stillinger i forbindelse med erhvervsvirksomheders forsikringsdækning for erhvervsansvar, produktan­svar og professionsansvar.

Ulrik Christrup beskæftiger sig især med forsikrings-og erstatningsret. Ulrik Christrup har ført et meget betydeligt antal sager for Højesteret, landsretterne, Sø- og Handelsretten, byretterne samt voldgiftsretter vedrørende forsikrings- og erstatningsret.

Ulrik Christrup har endvidere ført en sag ved EU-dom­stolen om produktansvarslovens forenelighed med produktansvarsdirektivet, hvilken sag førte til en ændring af produktansvarsloven.

Gå-hjem-mødet henvender sig til direktører, økonomiansvarlige og andre administrative medarbejdere med arbejdsopgaver af juridisk karakter.

Tid
Onsdag den 29. marts 2017 kl. 14.00 – 16.00.

Sted
Andersen Partners Advokatfirma, Jernbanegade 31 i Kolding.

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at sende en mail til Karin Christiansen på kch@andersen-partners.dk senest torsdag den 23. marts 2017.

Det er gratis at deltage.