Nyhedsbrev Erstatnings- og forsikringsret │ Sagsøger var bundet af indgået forlig

article-image

Nyhedsbrev Erstatnings- og forsikringsret │ Sagsøger var bundet af indgået forlig

I denne uges nyhedsbrev kan du læse om en dom fra Retten i Aalborg, hvor en medarbejder havde anlagt retssag mod sin arbejdsgiver med krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte som følge af en tilskadekomst i forbindelse med sit arbejde.

I dommen tog Retten i Aalborg stilling til, om der var indgået forlig mellem den skadelidte og hans arbejdsgiver og i givet fald, om den skadelidte var berettiget til efterfølgende at fragå forliget.

Læs mere om sagen i denne uges nyhedsbrev fra vores afdeling for erstatnings- og forsikringsret.