Den nye markedsføringslov er vedtaget og træder i kraft den 1. juli 2017.

article-image

Den nye markedsføringslov er vedtaget og træder i kraft den 1. juli 2017.

Formålet med den nye lov har været at gøre den mere overskuelig samt sikre, at der sker overholdelse af EU-lovgivningen.

Lovteknisk betyder det bl.a., at en række begreber er blevet nærmere defineret direkte i lovteksten. Som noget nyt vil man derfor kunne finde bistand i lovens tekst til forståelse af begreber som ”handelspraksis”, ”god erhvervsskik”, ”samtykke”, ”elektronisk post”, ”købsopfordring”, ”kodeksindehaver” og meget andet.

En lang række bestemmelser har samme formulering og indhold som før. Tidligere gældende retspraksis vil derfor i vidt omfang fortsat kunne anvendes.

Vær dog opmærksom på, at bestemmelserne er flyttet rundt. For eksempel findes reglen om ”god markedsføringsskik” i § 3, reglen om ”forretningskendetegn” i § 22 og reglen om ”erhvervshemmeligheder” i § 23.

Det anbefales derfor, at standardkontrakter rettes, så de refererer til de korrekte lovbestemmelser.

I den nye lov er der i videre grad end tidligere foretaget en opdeling af bestemmelser, som retter sig mod markedsføring over for forbrugere og markedsføring over for andre erhvervsdrivende.

Den nye markedsføringslov tydeliggør, at forbrugere nyder en særlig beskyttelse, som erhvervsdrivende skal være opmærksomme på i deres markedsføring, herunder også i relation til de oplysninger, som erhvervsdrivende er forpligtet til at give forbrugere.

Hvis du ønsker mere uddybende information om den nye markedsføringslov og hvad den eventuelt betyder for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte en af vores medarbejdere.