Nyhedsbrev │ Franchiseforhold og databehandleraftaler

article-image

Nyhedsbrev │ Franchiseforhold og databehandleraftaler

Den nye persondataforordning, som får virkning fra den 25. maj 2018, får stor betydning for mange virksomheder, herunder også virksomheder i franchiseforhold.

Det er derfor vigtigt for både franchisegivere og franchisetagere at få skabt klarhed over den indbyr­des fordeling af deres persondataretlige forpligtelser, så begge parter sikrer, at de overholder de forpligtelser, de er underlagt i henhold til de nye regler.

Læs mere om franchiseforhold og databehandleraftaler i denne uges nyhedsbrev.