Nyt fra vores afdeling for erstatnings- og forsikringsret

article-image

Nyt fra vores afdeling for erstatnings- og forsikringsret

Arbejdsgiver ikke erstatningsansvarlig for en psykisk lidelse som en medarbejder havde pådraget sig.

En medarbejder, der gjorde gældende at have pådraget sig en psykisk lidelse som følge af et betydeligt arbejdspres, havde fremsat krav om erstatning over for sin arbejdsgiver, idet hun gjorde gældende, at hendes arbejde havde været uforsvarligt tilrettelagt fra sin arbejdsgivers side.

Højesteret fandt, at det ikke var bevist, at medarbejderens arbejdsgiver havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med tilrettelæggelsen af hendes arbejde.

I den forbindelse henviste Højesteret til, at den omstændighed, at medarbejderen i en periode på et lille halvt år havde arbejdet mere end 48 timer pr. uge, ikke i sig selv kunne begrunde, at arbejdsgiveren havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med tilrettelæggelsen af hendes arbejde.

Læs blandt andet mere om sagen i denne uges nyhedsbrev fra vores afdeling for erstatnings- og forsikringsret.