Advokatfuldmægtige

Advokatfuldmægtige

Når du starter din karriere som fuldmægtig hos Andersen Partners, får dit talent frit spil, og du får adgang til spændende opgaver og faglig og personlig udvikling i et uhøjtideligt miljø fra dag ét

Som advokatfuldmægtig hos Andersen Partners får du mulighed for at bruge din teoretiske viden i praksis, mens vi får chancen for at bidrage til at udvikle et ambitiøst talent til en fremragende advokat med både faglig ekspertise, forretningsforståelse og solide, personlige egenskaber.

Vi tilbyder naturligvis en bred uddannelse på et højt niveau, men vigtigst af alt tilbyder vi adgang til interessante klienter, spændende opgaver og en høj grad af frihed under ansvar.

I perioden som fuldmægtig hos Andersen Partners vil du lære faget indgående at kende og udvikle dig igennem sparring med erfarne advokater og jurister og herved opnå en solid forståelse for forretningsførelse og for flere juridiske fagområder.

Vores interne kultur og måde at organisere os på giver ambitiøse advokatfuldmægtige rig mulighed for at prøve evnerne af i et miljø, hvor det kun er dine ambitioner og dit talent, der sætter grænserne for, hvilke opgaver du løser.

Uddannelsesforløb
Uddannelsen som fuldmægtig hos Andersen Partners er nøje tilrettelagt med henblik på at gøre dig i stand til at kunne rådgive om juridiske anliggender på et højt, fagligt niveau. Under fuldmægtiguddannelsen vil du derfor blandt andet tage del i Advokatsamfundets advokatuddannelse, deltage i vores introforløb, have mulighed for at modtage specialiseret sprogundervisning, have løbende opfølgningssamtaler, rokere afdeling i løbet af din periode som fuldmægtig, så du får indblik i flere forskellige juridiske specialer, samt deltage i vores faglige kurser, netværksmøder og vores mange sociale aktiviteter. Forløbet skaber således et stærkt fundament for udvikling af såvel faglig som personlig karakter.

Advokatuddannelsen
Som led i fuldmægtiguddannelsen gennemgår vores fuldmægtige den obligatoriske advokatuddannelse, som udbydes af Advokatsamfundet. Den enkelte fuldmægtig tilmelder sig selv via Advokatsamfundets hjemmeside.

Andersen Partners anser også den sociale del af advokatuddannelsen som vigtig, idet der her er mulighed for at skabe relationer og udbygge netværk med fuldmægtige fra andre kontorer. Andersen Partners betaler derfor gebyr, transport og evt. overnatning i forbindelse med advokatuddannelsen.

Du kan tilmelde dig og få yderligere information om den obligatoriske advokatuddannelse på Advokatsamfundets hjemmeside

Opstart
I opstartsfasen er det afgørende, at du hurtigst muligt føler dig som en del af teamet hos Andersen Partners. Du vil derfor i begyndelsen indgå i vores introforløb, hvor du vil få overblik over fuldmægtiguddannelsen i sin helhed, ligesom det er vores ambition at give dig indblik i vores arbejdsgange, krav til sagsbehandlingen samt værdier og kultur i organisationen.

Du får i introforløbet blandt andet:

  • Kendskab til Andersen Partners' organisation, kultur og værdier

  • Introduktion til praktiske forhold, herunder fuldmægtigforløbet, arbejdspladser og afdelinger, personalehåndbog, IT-systemer, intranet og diverse fagdatabaser

  • Grundlæggende indføring i advokatfærdigheder, herunder “det gode notat”, skrivevejledning, udarbejdelse af juridisk responsum og processkrifter samt grundlæggende krav til udarbejdelse af breve og e-mails

  • Introduktion til Andersen Partners' paradigmasamling

  • Tilknyttet en mentor fra din afdeling, som vil introducere dig for dine nye kolleger og støtte dig i opstartsfasen

  • Løbende opfølgningssamtaler med din mentor

Opfølgningssamtaler
Når du har været hos Andersen Partners i tre måneder, vil du blive indkaldt til en samtale med HR, hvor vi sammen sikrer, at du er kommet godt i gang. Opfølgningssamtalerne giver ligeledes mulighed for at drøfte forhold vedrørende dit ophold i afdelingen og de specifikke sager, du indgår i.

Medarbejderudviklingssamtale
Udover de indledende opfølgningssamtaler vil du blive indkaldt til en årlig MUS-samtale med nærmeste leder og en HR-medarbejder. Formålet med MUS-samtalerne er at sætte din karriere i perspektiv i forhold til dit uddannelsesforløb som fuldmægtig hos Andersen Partners og sammen drøfte opgaver, hidtidig indsats og ønsker for fremtiden. Til MUS-samtalen midtvejs i dit fuldmægtigforløb planlægger du tidspunktet for din rokering til en ny afdeling i Andersen Partners.

Rokering
I din tid som advokatfuldmægtig hos Andersen Partners stifter du bekendtskab med flere juridiske specialer og hermed også flere forskellige måder at arbejde sammen på. Dette sker via rokering mellem afdelingerne i firmaet med henblik på at give dig en bred, faglig indsigt. Samtidig udvider du dit netværk både i og uden for huset. Tid og sted for rokering fastsættes individuelt i månederne forinden, hvor ønsker til et nyt specialområde drøftes. Normalvis sker rokering imellem to specialområder efter to år - dog mindst én gang i forløbet.

Sprogundervisning
I et internationalt advokatfirma som Andersen Partners er det en forudsætning at kunne rådgive på engelsk. Du vil modtage 20 lektioner i business-engelsk, som vil blive tilpasset de studerendes behov. Hvis det er relevant i forhold til dit specifikke fuldmægtigforløb, vil du ligeledes blive tilbudt tyskundervisning.

Kurser og faglige forløb
Alle vores faglige kurser er åbne for fuldmægtige. Kurserne afholdes af vores egne, erfarne advokater, der vil træne dig i relevante, juridiske discipliner målrettet dine specifikke behov.

Se yderligere information om Andersen Partners' kurser og arrangementer her.

Netværk
Evnen til at skabe og styrke relationer mellem advokater og klienter- og samarbejdspartnere er afgørende for de fuldmægtige såvel som for advokater og partnere. I dit forløb som fuldmægtig vil du derfor løbende få mulighed for at styrke dine netværk blandt andet via kurser og seminarer samt vores netværksarrangementer med klienter og samarbejdspartnere. Herudover betaler Andersen Partners også gerne for kontingent til erhvervs- og salgsnetværk som for eksempel RT og JCI.

Karriere
Det er vigtigt for os at skabe et solidt fundament for din fortsatte karriere som advokat, associeret partner eller partner, hvad enten du fortsætter din karriere hos Andersen Partners eller andetsteds.

Et forløb som advokatfuldmægtig hos os kan derfor lede dig i adskillige retninger såvel geografisk som fagligt.

For mange af de mest ambitiøse advokatfuldmægtige udgør Andersen Partners, med sine internationale klienter og kontorer i Flensborg, Hamborg, København og Kolding, en attraktiv, fremtidig karrieremulighed.

Som fuldmægtig hos Andersen Partners har du også mulighed for at blive udstationeret hos større virksomheder eller organisationer.

Eksamen
I forbindelse med advokateksamen får fuldmægtige fem betalte fridage ved eksamenslæsning. Efter aftale med nærmeste leder vil der være mulighed for at vælge yderligere fridage i forbindelse med forberedelse til eksamen.

Herudover tilbyder Andersen Partners forberedende workshops og øvelser til hjælp ved de forestående eksamener.

Sociale aktiviteter
Der er løbende sociale aktiviteter for fuldmægtige og ligeledes adskillige fællesarrangementer for alle medarbejdere hos Andersen Partners. Du kommer med til den årlige sommerfest og julefrokost, og vi tager sammen på udviklingstur med faglige og sociale indslag. Vi har både været i Toscana og Umbrien samt stået på ski i Østrig.

Personalegoder
Det er Andersen Partners' vision at have de mest tilfredse klienter og de mest tilfredse medarbejdere i advokatbranchen. Derfor er det vigtigt for os at tilbyde gode arbejdsforhold for alle medarbejdere. Som en naturlig del heraf har fuldmægtige hos Andersen Partners adgang til vores personalegoder, der blandt andet omfatter:

Mobil og computer
iPhone og bærbar computer stilles til rådighed

Rabatordninger
Du får adgang til diverse rabatordninger til butikker, restauranter og hotelophold

Massage
Du får tilskud til massage og zoneterapi (massør hos Andersen Partners en gang ugentligt)

Vaske- og renseriordning

Kantineordning
Vores kokketeam tilbyder hver dag lækker morgenmad og frokost af overvejende økologiske råvarer.

Har du lyst til at høre mere om uddannelsen som advokatfuldmægtig hos Andersen Partners, er du meget velkommen til at kontakte vores HR Business Partner, Anne Birgitte Hedegaard Christensen.