Alumni

Alumni

Der har været mange dygtige medarbejdere ansat på kontoret i årenes løb, og nogle af dem har søgt karrieremuligheder andre steder. For at bevare og styrke netværket vil vi løbende invitere til arrangementer af både faglig og social karakter.