German Desk

German Desk

Andersen Partners har samlet sine juridiske og sproglige kompetencer vedrørende tysk-danske retsforhold i et tosproget team - vores German Desk.