Udbudsret

Udbudsret

Hos Andersen Partners rådgiver vi om alle led af udbudsprocessen lige fra ordregivers vurdering af, om et indkøb er omfattet af udbudspligt, til indgåelse af kontrakt eller gennemførelse af efterfølgende klagesager.