Formelle forhold

Formelle forhold

Andersen Partners er et advokatpartnerselskab, der drives af 18 partnere under CVR-nr. 34717850 fra firmaets adresse på Jernbanegade 31 i Kolding samt i København, Flensborg og Hamborg.

De 18 partnere er Ann Schrøder, Christiane Feist, Claus Guldager, Hans-Christian Ohrt, Jakob B. Ravnsbo, Jan Bruun Jørgensen, Jesper Knudsen, Jon Stefansson, Kenneth Cramer, Lisbeth Elmgaard, Mads Thejl Hansen, Michael R. Skovgaard, Patrick Mader, Peter Stanstrup, Rikke Licht Bøtcher, Søren Stig Hansen, Thilo Wind og Ulrik Christrup.

Advokater hos Andersen Partners er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er alle registreret i og medlemmer af Advokatsamfundet. Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik, mens Advokatnævnet kan pålægge sanktioner, hvis reglerne om god advokatskik overtrædes. Man kan læse mere om de advokatetiske regler og Advokatrådet på Advokatsamfundets hjemmeside. På Advokatnævnets hjemmeside kan man endvidere læse mere om god advokatskik, klageadgang m.v.

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler har Andersen Partners tegnet ansvarsforsikring hos Tryg, der endvidere har stillet lovpligtig garanti for klientkontomidler.